Rýchle a účinné spôsoby čistenia kanalizácie

Nánosy na stenách kanalizácie a potrubia sa postupom času zväčšujú, sú prirodzenou odozvou na každodenné splašky, saponáty a odpady, ktoré prechádzajú potrubím do kanalizačných spádov. Nie je dobré zanedbať ich pravidelné čistenie a odstraňovanie, zužujú priemer potrubia a spôsobujú havárie a upchatie kanalizácie.

znečistené a zanesené potrubie

Náklady na prevenciu sú vždy výrazne nižšie ako odstránenie havárie a vzniknutých škôd.

Nonstop služba čistenie kanalizácie ab-krtkovanie Vám ponúka preventívne programy ale samozrejme aj rýchle vyriešenie problému s haváriou. Služby sú profesionálne, využívajú modernú techniku s dlhodobým účinkom, pri pravidelnom využívaní prevencie Vám nevzniknú problémy s kanalizáciou.

Programy ako napr.TV monitoring potrubia, trasovanie kanalizácie Vám poskytnú detailný obraz o stave Vašej kanalizácie a sú vhodnou náhradou napríklad pri chýbajúcej dokumentácii. Frézovanie a sanácia potrubia odstránia zabudnuté stavebné prvky, prerastajúce korene stromov a špeciálnou technológiou predĺžia životnosť potrubia.

Samotné čistenie kanalizácie ľudovo nazývané krtkovanie má ďaleko od využívania domácich prostriedkov. Celý systém čistenia vykonáva špeciálna technika, buď založená na využití vysokého prúdu a tlaku vody alebo na princípe elektromechanického pôsobenia frézových hlavíc.

čistenie kanalizácie

Obidva spôsoby sú ekologické, môžete sa na nich spoľahnúť, neznečistia zbytočne okolité prostredie, nepotrebujú dodatočné stavebné ani výkopové práce a odstránenie znečistenia je minimálne.

Ponúkaný servis je ľahko dostupný v každom regióne, je obľúbený aj pre poskytovanie doplnkových služieb ako sú napr. vodoinštalatérske práce, ktoré s krtkovaním úzko súvisia. Rovnako ako aj s riešením havárie.

Korektný prístup k zákazníkom je samozrejmý a týka sa aj cien, ktoré sú vždy vopred dohodnuté a nikdy nie dodatočne navýšené.

Odbornosť pracovníkov zabezpečí efektívny zásah s požadovaným účinkom.