Čo prináša záhrada

Mnoho mladých rodín odchádza na vidiek, kde si vyberajú život v dome s okolitou záhradou, ktorú sa dobrovoľne rozhodli zveľaďovať. Čo ich k tomu vedie? Aký je ich hlavný motív, ktorý smeruje k uskutočneniu daného rozhodnutia? Výpovede hovoria o tom, že mladé rodiny, ktoré vyrastali v bytoch v menších či väčších mestách túžia po zmene a chcú, aby ich deti vyrastali viac v súlade s prírodou. Pretože práve napojenie sa na prírodu, na jej cykly, ktorým všetci chtiac nechtiac podliehame, je uzdravujúce a vedie nás k nášmu osobnému rastu.

v súlade s prírodou

Deti, ktoré majú možnosť sa denne prechádzať po záhrade, vnímať okolie, zvieratá a rastliny, brodiť sa po hline a blate, si takýmto spôsobom vytvárajú pozitívnu skúsenosť, ktorá ovplyvňuje ich život a smerovanie. Rodičia si v takomto prípade aj prostredníctvom svojich detí môžu vyskúšať všetko to, čo zameškali a čo im nebolo umožnené vzhľadom na podmienky, v ktorých vyrastali, počas ich detstva a dospievania.

odmena vo forme úrody

So záhradou sa bezvýhradne spája aj pestovanie a starostlivosť o rastliny, s čím sa spája ďalšia osobitná kapitola života, ktorej je dôležité venovať dostatočnú pozornosť. Aj keď novodobé permakultúrne pestovanie vychádza z poznatkov dávnych dôb, ktoré hovoria o minimálnych zásahoch do procesov v záhrade a o pozorovaní jednotlivých dejov. Aby výsledkom pri takýchto postupoch bola dostatočná úroda, je dôležité pripraviť si vhodnú úrodnú pôdu obohatenú kompostom a správne kombinovať jednotlivé rastliny, ktoré sa navzájom podporujú. Takže v tomto ohľade je smerodajné všetko vopred premyslieť a na základe relevantných informácií k danej téme si zorganizovať výsadbu v záhrade spôsobom, ktorý je podporujúci a vedie k zdravému rastu jednotlivých rastlín.

Aj vás láka takýto životný štýl, kedy si môžete kedykoľvek v priebehu dňa vyjsť von pred dom a užívať si výhľad z terasy, alebo len tak sa poprechádzať po záhrade, nadchýnať sa jej krásou a dýchať čerstvý vzduch? Aj vaše sny sa môžu premeniť na realitu.