Poistenie domácnosti: čítajte ako zmluvu nastaviť čo najvýhodnejšie

Pre lepšie pochopenie toho, aké veci sú v rámci poistenia domácnosti poistené, si predstavte, že sa jedná o všetky veci, ktoré by vám z bytu vypadli, keď by ste ho otočili hore dnom a zatriasli s ním. Poistná suma by potom mala zodpovedať hodnote týchto vecí. Poistná suma sa odvíja aj od veľkosti bytu.
Poistenie domácnosti sa navyše vzťahuje nielen na veci umiestnené v byte a v priestoroch v jeho pôdorysu, ale aj na veci, ktoré sa nachádzajú v uzamknutých nebytových priestoroch a v priestoroch, ktoré k bytu patria, ale sú umiestnené mimo jeho pôdorys – teda v pivnici, komore či garáži – a v spoločných častiach domu, v ktorom sa byt nachádza.
Poistené sú aj veci, ktoré sú umiestnené na pozemku, ktorý k bytu alebo rodinnému domu patrí. Pokiaľ ich vlastnosti, či charakter, vonkajšie umiestnenie umožňuje – napríklad záhradný nábytok, hojdačka a pod.

byt

Čo vám hrozí?
Pri nastavovaní poistnej zmluvy je dobré sa zamyslieť nad možnými rizikami. V prípade domu na kopci, asi nie je potrebné zahrnúť aj poistenie proti povodni. Poisťovne radia poistiť sa hlavne proti požiaru, výbuchu, škôd z dymu, víchrici, krupobití. Ďalej sa môžete poistiť proti vodovodným škodám, škodám z prepätiu alebo skratu či zlodejom.
Pre komplexne ochránený byt či dom treba skombinovať poistenie stavby a poistenie domácnosti. Poistenie stavby sa vzťahuje na samotnú budovu, vedľa toho stojí poistenie domácnosti, ktoré kryje škody na vybavenie.
Raz za dva až tri roky je na mieste zmluvu aktualizovať – hodnota majetku sa v čase vyvíja, mení sa vybavenie bytu.

smlouva

Kedy sa poistenie domácnosti oplatí
Zo štatistík poisťovní vyplýva, že najčastejšou príčinou škôd v domácnosti sú vodovodné škody a škody vzniknuté prepätím či skratom. U vodovodných škôd ide jednak o samotnú škodu na bytovom vybavení, ktorú voda spôsobí, vo veľkej miere ale aj o refundáciu čiastky za pretekajúcu vodu, ktorá sa ľahko vyšplhá do desať tisícov.
Užitočným pripoistením v rámci poistenia domácnosti potom môže byť poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote. Vzťahuje na škody na zdraví, majetku a zvieratách, ale aj na škody finančné, nemajetkovej aj regresné nároky poisťovní. Poistení sú pritom všetci členovia spoločnej domácnosti vrátane drobných zvierat.