Sro-čky na predaj online po celý rok

Na internete sa už dnes dá nájsť naozaj všeličo, od topánok, detských hračiek, potravín, automobilov až po masérske či kadernícke služby, alebo dokonca aj sro na predaj. Internet nám priniesol mnoho pozitívne a zglobalizoval a zblížil celý svet. Samozrejme, existujú aj tie menej pozitívne stránky, no dnes už sa online dá vybaviť, sprostredkovať alebo kúpiť všeličo.

Moderná doba má mnoho veľkých pozitív, ľudia majú o všetkom väčší prehľad, ľahko sa dozvedia o udalostiach, trendoch, móde, vkuse i preferenciách zákazníkov u nás i v ďalších krajinách. Preto prečo nevyužiť moderné technológie a spôsoby aj pre seba a svoje pracovné záležitosti?

firma

V prvom rade sa dá povedať, že všetci, ktorí potrebujú alebo chcú firmu, či už začínajú podnikať, alebo idú realizovať nejaký projekt, majú možnosť obísť zdĺhavé papierovanie a študovanie spôsobov a postupov zakladania firmy. I keď aj na to si viete najať odborníkov, dá sa celý proces ešte viacej urýchliť. Kúpiť si firmu online a takmer hneď môcť podnikať je ten najrýchlejší a celkom inovatívny a moderný postup. Najbežnejšou formou firmy u nás je rozhodne spoločnosť s ručeným obmedzením, tzv. s.r.o. a ta je vhodná na mnohé podnikateľské zámery alebo projekty. Môže ju vlastniť jeden človek sám, ako jediný spoločník a konateľ alebo aj viacero osôb. Za záväzky firmy ručia spoločníci len do výšky svojich vkladov a kúpiť si už založenú s.r.o. má naozaj mnoho výhod, ktoré si možno na prvý pohľad neuvedomíte.

predaj sro

Ako prvé – netreba už splácať základné imanie, takže tento bod si môžete odškrtnúť a nemusíte sa s ním zaoberať. Ušetríte mnoho času a stačí len podpísať zmluvu o prevode podielu. Netreba teda vypracovávať zakladajúce listiny a dokumenty, ani registrovať s.r.o. na daňovo úrade. Firma je založená a jediným úkonom, okrem podpísania zmluvy je zmena zápisu v obchodnom registri, pri ktorej si môžete zmeniť obchodné meno, sídlo, spoločníkov, konateľa, predmety činností. Je to teda skvelý spôsob začiatku podnikania alebo projektu.